Říše Sukhotaj

Ještě před 13. stoletím bylo dnešní Thajsko rozdrobeno na malá knížectví, z nichž většina byla součástí khmérské říše řízené z Angoru. Když začala moc Khmérů slábnout, spojili se dva thajští vojevůdci, vyhnali Khméry ze severních nížin a založili království Sukhotaj. Tím započala existence Thajska, jak ho známe dnes.

Opevněné město Sukhotaj bylo hlavním městem Thajska  po dobu 150 let a v době největší slávy se na území nacházelo na 40 samostaných chrámových komplexů roztroušených na ploše zhruba 70km čtverečních.  Uprostřed se nacházelo (částečně i nachází) královské město chráněné řadou vodních příkopů a hradeb. Dnes jsou jednotlivé stavby v různém stádiu rozkladu, hlavní a důležitá místa byla částečně zrekonstruována, jiné připomíná jen pár roztroušených a navršených cihel.

K prohlídce města a okolí je možné si zapůjčit bycikl nebo moped. My jsme sáhli po první variantě a za 15 kč jsme si mohli užít jízdu na vehementu podobném, jakými naši babičky jezdívaly na nákup do konzumu a na pole.

One Response to “Říše Sukhotaj”

  1. Burian Jiří napsal:

    ahoj Pavle v těch brýlích vypadáš jako správný mafian